Консултанти - АДР

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За консултанти по безопасността при превоза на опасни товари ADR

/консултанти ADR/

До 80 учебни часа ( до 10 дни)

Изпитите за придобиване или удължаване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе” се провеждат всеки последни четвъртък и петък на месеца.

Обучение се организира при набиране на поне трима кандидати.

Придобиване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”.

Модул „Товари от Клас 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9” 48 часа Шест дни 350 лева

Модул „Клас 1” 4 часа по още половин ден, в зависимост от желаните модули 30 лева

Модул „Клас 2” 4 часа 30 лева

Модул „Клас 7” 4 часа 30 лева

Модул „Товари с UN номера 1202, 1203 и 1223” 4 часа 30 лева

Общата продължителност и цени на обучението са в зависимост от желаните от обучаваните модули. В продължителността и цената на обучението не са включени: до два дни за изпити пред съответния областен отдел „КД - ДАИ”; и за издаване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”. В цената на обучението не са включени учебните помагала.

Необходими документи: документ, удостоверяващ самоличността на кандидата.

Забележка:Присъствието е задължително.

Удължаване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”. Кандидата подава заявление в областният отдел „КД - ДАИ”, като посочва датата и мястото където желае да се яви на изпит. Заявлението се подава пет работни дни преди датата на изпита и е придружено с копие на валидно Удостоверение и платена изпитна такса.

Забележка:Допълнителното обучение за удължаване на удостоверението не е задължително.

Начало Автошкола Курсове автошкола Консултанти по безопасността при превоза на опасни товари - АДР