Психолаборатория

ДОКУМЕНТИ във връзка с Регламент 2016/679 за защита на лични данни

lichni danni

Документите в този продукт са до всички клиенти на „ЕВРОДРАЙВ ЕООД” във връзка с прилагане на правилата за реда, по който Дружеството събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни за целите на своята дейност..

Езиково обучение

Учебен център ЕВРОДРАЙВ използва предимствата на натрупания експертен опит още от основаването си през 2005 г. и се отличава с качеството на предлаганите услуги в сферата на чуждоезиковото обучение - основно Румънски език и Английски език.

В УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР ИМА ИЗГРАДЕНА ПСИХОЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВОДАЧИ НА МПС КЪМ ДКЦ I - Русе - ЕООД, гр. Русе

psiho

ПРОВЕЖДА ПЪРВО И ВТОРО ИЗСЛЕДВАНЕ

   1. ЦЕНА 30.00 ЛВ. ЗА:
    • кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
    • водачите на таксиметров автомобили;
    • водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
    • чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1;
    • изследвания за психологическа годност на водачи на МПС извършвани извън случаите по ал. 1 при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача;
   2. ЦЕНА 50.00 ЛВ. ЗА:
 • лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
 • лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК3);

Банковата сметка
Токуда Банк АД:
BIC:CREXBGSF
IBAN:BG22CREX92601010278407
"ДКЦ 1 - РУСЕ"ЕООД

 

Начало Психолаборатория за изследване на водачи на МПС