Автотранспортна техника

Предлагаме дистанционна форма на обучение, като се запишете за курс и въведете трите си имена и ЕГН.
buton2

След това ние Ви създваваме потребителско име и парола за да може да влезете в нашата платформа за дистанционно обучение.

buton

/автотранспортна техника/

avto.tehnika2

Професия Автотранспортна техника дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на подръжкана и ремонта на МПС и ДВГ. Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.

При упражняването на професията се извършват следните дейности:

 • Да извършва диагностика за основни механизми и системи на ДВГ и автомобили;
 • Да извършва техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати и цялостно на ДВГ автомобили;
 • Да открива и отстранява технически неизправности и повреди в МПС и Кари в зависимост от модулите, по които се обучава;
 • Да управлява МПС и Кари в зависимост от изучавания модул в задължителната професионална подготовка или свободно избираемата подготовка;
 • Да извършва ежедневно техническо обслужване;
 • Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорности.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

 • Автосервизи;
 • Пътна помощ;
 • Автосалони;
 • Фирми, изпълняващи дейности свързани с автомобилния транспорт
 • Собствена фирма за ремонт на моторни превозни средства

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
 • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

 • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало Автотранспортна техника