Армировка и бетон

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/армировка и бетон/

beton

Специалността Армировка и бетон дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на строителството.

При упражняването на професията се извършват следните дейности:

 • Монтажник на стоманобетонни конструкции;
 • Монтажник на строителни подпори;
 • Строител на жилища;
 • Строител на стоманобетонни промишлени комини;
 • Армировчик;
 • Изработка на бетонни отливки;
 • Изработка на стоманобетонни конструкции и изделия.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:

 • Строителни фирми в страната;
 • Строителни фирми в чужбина;
 • Предприятия за стоманобетонни конструкции;
 • Бетонови възели;
 • Фирми, търговци, производители или вносители строителни материали;

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
 • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

 • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало Армировка и бетон