Асансьорна техника

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/асансьорна техника/

as.tehnik

Специалността Електромонтьор по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтажа, поддръжката и ремонта на различни видове асансьорни уредби и подемни съоръжения.

При упражняване на професията се извършват следните основни дейности:

 • Монтаж на отделни елементи, възли и цялостни асансьорни уредби;
 • Монтаж на подемна техника;
 • Откриване и отстраняване на повреди;
 • Техническо обслужване и ремонт на асансьорна и подемна техника;
 • Работа с техническа и нормативна документация;
 • Общуване с клиенти;

Завършилите обучение по тази професия могат да работят в:

 • Сервизи за монтаж, поддръжка и ремонт на подемна и асансьорна техника;
 • Фирми, производители или вносители на части за подемна и асансьорна техника;
 • Собствен сервиз за монтаж и поддръжка на подемна и асансьорна техника.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
 • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

 • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Начало Асансьорна техника