Електрически инсталации

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/електрически инсталации/

el.instalacii

Професия Електротехник на "Eлектрически инсталации" дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на проектирането, монтажа, поддръжката и ремонта на различни видове електрически инсталации. Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.

При упражняването на професията се извършват следните дейности:

 • Монтаж на различни видове електрически инсталации в сгради;
 • Монтаж на осветителни тела;
 • Монтаж и свързване на електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;
 • Монтаж и свързване на електрически табла;
 • Полагане на кабелни и въздушни мрежи;
 • Присъединяване на електрически инсталации към електроразпределителна мрежа НН;
 • Експлоатация и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии. Диагностика и контрол;
 • Работа с техническа и нормативна документация.

Завършилите обучение по тази професия могат да работят в:

 • Фирми за монтаж и ремонт на различни видове електрически инсталации;
 • Фирми, производители и вносители на електроинсталационни материали и изделия;
 • Фирми, изпълняващи дейности свързани с електрозахранването;
 • Собствена фирма за монтаж и ремонт на електрически инсталации

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
 • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

 • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало Електрически инсталации