Електродомакинска техника

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/електродомакинска техника/

all-appliances

Специалност ”Електродомакинска техника” дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди. Обучението по тази професия е съобразено с европейските стандарти и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на усвояването на теоретичните знания с практически умения.

При упражняването на професията се извършват следните основни трудови дейности:

 • Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
 • Ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти;
 • Сервизно обслужване на различна електродомакинска техника;
 • Инсталиране и пускане в експлоатация на различна електродомакинска техника;
 • Консултиране на клиентите относно закупуване, монтаж и експлоатация на електродомакинската техника;
 • Създаване и управление на собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

 • Сервизи за гаранционно обслужване и ремонт на електродомакинската техника;
 • Фирми, производители или вносители на електродомакинската техника;
 • Магазини за продажба и гаранционно обслужване на електродомакинската техника;
 • Собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
 • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

 • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало Електродомакинска техника