Производство на сладкарски изделия

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/производство на кулинарни изделия и напитки/

gotwach1

Готвачите отговарят за приготвяне на храна посредством множество кулинарни техники. В големите кухни, те обикновено ще работят като част от екип, като носят отговорност за определена дейност, като хляб и тестени изделия, или зеленчуци. Главният готвач, който също може да бъде известен като изпълнителен готвач или ‘maitre de cuisine’, отговаря за управлението на цялата кухня.

Основните ви задължения като готвач могат да бъдат:

 • Планиране на менюто;
 • Управление на бюджета;
 • Организиране на персонала;
 • Наблюдение и поддръжка качеството на храната, произвеждана в кухнята;
 • Проверка дали кухнята работи в рамките на съответната хигиена, здраве и безопасност.

Обикновено ще започнете работа като стажант, като прекарвате времето си във всяко кътче на кухнята, придобивайки множество кулинарни умения и техники, и научавайки се как да се грижите за кухненското оборудване и прибори. С придобиването на опит, може да прогресирате готвач на отдел и да отговаряте за управлението на определена част от кухнята. Следваща стъпка ще бъде заместник готвач, която ще включва използването на опита от всяка област на кухнята и, когато е необходимо, управление на цялата кухня от името на главния готвач. В по-малките кухни може да отговаряте за почистване на кухнята и сервиране на клиентите.

Какво е работното време и условията на труд:

Обикновено ще започвате работа рано сутрин и ще приключвате късно вечер, което може да бъде част от система на смени. Освен това, ще работите през някои почивни дни и национални празници. Като готвач, който има договор с доставчик на провизии, може да спазвате работното си време. Често се предлага и почасова, и сезонна дейност. Кухненските помещения са топли и влажни, и много натоварени по време на ключовите часове за хранене. Ще носите връхно облекло, престилка и шапка, за да предпазите облеклото си и поради хигиенни причини.

Какви умения и познания ще са ви необходими:

 • Истински интерес към храната и готвенето;
 • Силни комуникативни и лидерски умения;
 • Способност да работите под напрежение;
 • Високи стандарти на чистота и хигиена;
 • Способност да се справяте с множество задачи;
 • Способност да работите като част от екип;
 • Творчество и въображение при поднасяне на храната;
 • Добри организационни способности;
 • Способност да управлявате бюджет.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
 • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

 • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало Производство на кулинарни изделия и напитки