Психотестове за шофьори

В учебния център има изградена психолаборатория за водачи на МПС

Към Медицински Център "ДИАНАМЕД" ЕООД, гр. Русе

Провеждане първо и второ изследване

1. Цена 30.00 лв. за:

  • кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
  • водачите на таксиметров автомобили;
  • водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
  • чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1;
  • изследвания за психологическа годност на водачи на МПС извършвани извън случаите по ал. 1 при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

2. Цена 50.00 лв. за:

  • лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
  • лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
  • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
  • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс НК3.

Банкова сметка

РАЙФАЙЗЕНБАНК:
IBAN: BG22CREX92601010278407
Медицински Център "ДИАНАМЕД" ЕООД, гр. Русе

Начало Психотестове за шофьори