Консултанти - АДР

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За консултанти по безопасността при превоза на опасни товари ADR

/консултанти ADR/

64 учебни часа ( 8 дни по 8 часа). Цена на курса 450 лв.

Изпитите за придобиване или удължаване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе” се провеждат всеки последни четвъртък и петък на месеца.

Обучение се организира при набиране на поне трима кандидати.

Придобиване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”.

– Модул „Товари от Клас 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9”;
– Модул „Товари от Клас 1”;
– Модул „Товари от Клас 2”;
– Модул „Товари от Клас 7”;
– Модул „Товари с UN номера 1202, 1203 и 1223 и авиационно гориво, класифицирано по номер на ООН 1268 или 1863“.

В цената на обучението не са включени учебните помагала. Цена на учебните помагала е 150 лв.

Необходими документи: документ, удостоверяващ самоличността на кандидата.

Забележка:Присъствието е задължително.

Удължаване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”. Кандидата подава заявление в областният отдел „КД - ДАИ”, като посочва датата и мястото където желае да се яви на изпит. Заявлението се подава пет работни дни преди датата на изпита и е придружено с копие на валидно Удостоверение и платена изпитна такса.

Забележка:Допълнителното обучение за удължаване на удостоверението не е задължително.

Начало Автошкола Курсове автошкола Консултанти по безопасността при превоза на опасни товари - АДР