Карта на водач - пътници и /или/ товари

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За професионална компетентност

/карта на водач- пътници и /или/ товари/ 

klasifikacia

 

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2010 Г. ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА

“Карта за квалификация на водач на МПС”

Това е нов вид обучение, което се въведе на територията на всички страни-членки на ЕС, чрез Директивата за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи – 2003/59/ЕО. В националното транспортно законодателство тази Директива е транспонирана чрез Наредба 41 на МТ.

Организираме следните курсове за фирмено и индивидуално обучение:

Курс за начална квалификация

На обучение за придобиване на първоначална квалификация подлежат професионалните водачи със свидетелства за управление от категории D1, D1+E, D, D+E, придобити след 10 септември 2008 г. и категории C1, C1+E, C, C+E, придобити след 10 септември 2009 г.

  • Пълен курс:

280 часа теория, от които 20 часа практика

Изисквания към водачите: за категории С и С+Е – навършени 18 години.

За категории D и D+Е – навършени 21 години.

  • Ускорен курс:

140 часа теория, от които 10 часа практика.

Изисквания към водачите: за категории С и С+Е – навършени 21 години.

За категории D и D+Е – навършени 23 години.

Курс за периодично обучение

35 часа теория, от които 5 часа практика За водачи придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E - преди 10.09.2008г., от подкатегории С1, C1+E и категории C или C+E - преди 10.09.2009г. Акцентите при практическото обучение са върху работа с дигитален тахограф, натоварване и укрепване на товарите и основните елементи на икономичното управление.

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Европейската Директива предоставя възможността на страните-членки да въведат стъпаловиден график за придобиването на картата за квалификация. Представяме ви графика, обявен от ИА "Автомобилна Администрация", който ще се прилага при превози на територията на страната. В случай, че изпълнявате международни автомобилни превози, ви съветваме да създадете необходимата организация и да преминете своевременно курса за обучение. Свържете се с нас при необходимост от допълнителна информация - процедури, цени, предстоящи обучения и записвания.

ГРАФИК

за явяване на периодично обучение

Водачи кат.: D1, D1+Е, D, D+Е Водачи кат: С1, С1+Е, С, С+Е
Придобита Правоспособност от-до I - ви курс Периодично обучение Придобита Правоспособност от-до I - ви курс Периодично обучение
Преди 31.12.70 До 31.12.09 Преди 31.12.70 До 31.12.10
01.01.71-31.12.80 До 31.12.10 01.01.71-31.12.80 До 31.12.11
01.01.81-31.12.90 До 31.12.11 01.01.81-31.12.90 До 31.12.12
01.01.91-31.12.00 До 31.12.12 01.01.91-31.12.00 До 31.12.13
01.01.01-10.09.08 До 10.09.13 01.01.01-10.09.09 До 10.09.14
Начало Автошкола Курсове автошкола Карта на водач- пътници и /или/ товари