Тролейбусни шофьори

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/тролейбусни шофьори/

troleybus2

Условия за записване:

За допълнително обучение по чл.155, ал.10 от ЗДВП за управление на тролейбус в учебен център "Рулан".

За автошколата:

 1. Да осигури възможност за обучение в срок до 30 работни дни от записването на курсиста.
 2. Да осигури на курсиста възможност, в удобно за него, време да премине предвидените по учебна програма 10 мото часа по управление на тролейбус. (Един моточас е равен на 40 мин. кормуване и 10 мин. инструктаж. Обикновенно се кормува по 2 моточаса по 40 мин. = 80 мин. + 10 мин. инструктаж = 90 мин.)
 3. Да осигури възможност за посещение на теоритичните занятия в рамките на 4 дни. Учебния кабинет на автошколата се намира на ул. "Цар Асен " 31.
 4. След приключването на курса, да проведе необходимите вътрешни изпити и след успешното им издържане да издаде на курсиста "Удостоверения за преминато обучение по теория и по практика" и да подготви и представи в КД ДАИ документите му за изпит.
 5. Да осигури учебния тролейбус с който се е обучавал курсиста и за провеждане на изпита му пред КД ДАИ.
 6. При евентуален неуспех за курсиста, да подготви и представи КД ДАИ документите му за поправителен изпит.

За курсиста:

 1. Да има навършени 21 години.
 2. Да заплати такса за шофьорски курс от 550.00 лв. Таксата може да бъде платена с две или с три вноски, както следва:
 • Първа вноска при записването, но не по-малко от 200.00 лв.
 • Втора вноска – преди започване на часовете по кормуване – 200 лв. трета вноска – останалите 150 лв.

Плащането на вноските става в административния офис на автошколата - ул. "Цар Асен " 31.

 1. Да представи при записването си:
 • Копие на лична карта;
 • Копие на шофьорска книжка с придобита категория Д ;
 • Kопие на диплома за завършено най-малко основно образование- заверява се от курсиста ;
 • Психологическо изследване за водач на МПС кат Д и Ттб;
 • Снимки-2бр.
Начало Автошкола Курсове автошкола Тролейбусни шофьори