Водачи превозващи опасни товари по шосе-АДР

Предлагаме  присъствена и дистанционна форма на обучение, като се запишете за курс и въведете трите си имена и ЕГН.buton2

След това ние Ви създваваме потребителско име и парола за да може да влезете в нашата платформа за дистанционно обучение.

buton

За водачи превозващи опасни товари по шосе - ADR

/водачи ADR/

ADR

За първоначално придобиване на документ

А. Основен курс- за превоз на опасни товари за класове от 2 до 9, без 7.

Задължителен. Продължителност – 18 учебни часа (3 дни)

 • Цел и приложение на ADR и нашето законодателство; задължения, отговорности, санкции;
 • Опасни свойства на вещества, класове и знаци за опасност;
 • Опаковки: изисквания, съвместен превоз на различни опасни товари;
 • Превозни средства: изисквания, оборудване и сигнализация;
 • Документация при превозите;
 • Правила при товарене, разтоварване и превоз;
 • Действия при аварийни случаи и оказване на първа помощ;
 • Изпит: - тест с 30 въпроса за 60 мин. (допустими грешки - 6);

Б. Превоз на опасни товари в цистерни.

Специализиран курс. Продължителност – 12 учебни часа (2 дни).

 • Типове цистерни и МПС: изисквания към тях, одобряване, сигнализация;
 • Специфика на различните вещества и допустимост за превоз в цистерни;
 • Правила при пълнене, разтоварване и движение по маршрута;
 • Документация при превоза
 • Действия при аварийни ситуации;
 • Изпит: - тест с 15 въпроса за 30 мин. (допустими грешки - 3)

В. Превоз на взривни вещества и изделия.

Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден).

 • Структура и обхват на клас 1, класификационни кодове и групи на съвместимост;
 • Изисквания за опаковките и знаците за опасност;
 • Специфични разпоредби и забрани при превоз на взривни вещества и изделия;
 • Превозни средства: изисквания, оборудване, сигнализация;
 • Документация;
 • Действия при аварийни случаи;
 • Изпит: - тест с 15 въпроса за 30 мин. (допустими грешки - 3)

Г. Превоз на радиоактивни материали.

Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден).

 • Естество на радиацията и последствията от нея; радиологични единици;;
 • Безопасност, защита и контрол при работа; радиационни дози;
 • Опаковки: видове, изисквания, маркировка, транспортни категории на товарите;
 • Изисквания към МПС, оборудване, сигнализация;
 • Правила и забрани при товарене и подреждане на товара;
 • Правила и ограничения за превоз; транспортен индекс;
 • Документация;
 • Задължения и отговорности на водача и действия при аварии;
 • Изпит: - тест с 15 въпроса за 30 мин. (допустими грешки - 3)

За удължаване на документ

Опреснителен курс

удължаване на срока на валидност на Удостоверение за превоз на опасни товари

Изпит

Един тест с 15, 20, 25 или 30 въпроса за 30, 40, 50 или 60 мин. – в зависимост от това за кои класове опасни товари ще се удължава срока на валидност на Удостоверението - доп.грешки – 3, 4, 5 или 6

Начало Автошкола Курсове автошкола Водачи превозващи опасни товари по шосе - АДР