Автокран

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За придобиване на правоспособност за упражняване на професията по управление на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили на самоходни и несамоходни шасита

/автокран/

avtokran

Професия:Машинист на кран

Специализация:Управление на кранове стрелови тип, монтиране на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита

Правоспособност:2 – степен – кранове с товаримост до 16 тона

Прием:Основно образование; шофьор категория –С, Д, Е

Учебен план

Наименование на темите Брой часове теория Брой часове практика
1 ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ 20  
2 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 62  
3 ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 22  
4 БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 8  
5 УЧЕБНА ПРАКТИКА   95
6 ПРАКТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАНА (ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА )   7

Забележка:

1. Курсът завършва с изпит по:

  • теория по специалността;
  • практика по специалността.

2. Всеки курсист преминава индивидуална практика по управление на крана в рамките на 10 уч.часа.

3. Програмата е адаптирана за обучение на възрастни.

4. Лица придобили правоспособност за упражняване на друга професия по чл.2, ще се обучават по съкратена програма за придобиване правоспособност за професията по същия член от Наредбата.

Обучението е групово с групи от 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и на полигон с автокран в групи по 2-3 души.

Обучението е по програма на ГД ИДНТ- Главна дирекция Държавен технически надзор.

Изпитите се провеждат пред представител на РД ИДНТ- Регионална дирекция Държавен технически надзор.

Необходими документи за записване в курс за „Автокран”:

  • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • копие от шофьорска книжка от категория C;
  • медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат-2бр.;
  • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от ГД ИДНТ- Главна дирекция Държавен технически надзор.

Начало Автошкола Курсове за кранисти Автокран