Мелиоративна техника

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земни работи)

Курс категория Твк-М – работа с мелиоративна техника

/мелиоративна техника ТВК М/

maxresdefault

I.Цел на обучението

Завършилите курса на обучение да придобият необходимите специализирани знания и практически умения за самостоятелна работа със специализирана и специална самоходна мелиоративна техника.

Задачи:

 • Да се запознаят с нормативната база прилагана в областта им на правоспособност;
 • Да придобият минимални общотехнически знания и умения;
 • Да усвоят обучаемите необходимите знания и практически умения за предназначението, устройство и експлоатация на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Да се запознаят с технологическия процес протичаш при работа с различнитемашини и агрегати;
 • Да усвоят необходимите знания и практически умения за самостоятелноотстраняване на появили се в процеса на работа технически неизправности;
 • Да усвоят необходимите знания и практически умения за извършване регулиране на различните машини и приспособления;
 • Да се усвоят от обучаващите необходимите знания и практически умения за извършване самостоятелно техническо обслужване на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Завършилите курса на обучение да могат да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Да усвоят необходимите знания и практически умения за самостоятелна работа със специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Да усвоят необходимите знания и прастически умения по безопасност на труда в мелиорациите, земеделието ипожарна безопасност.

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони от м. Септември до м Май.

Изпитите се провеждат пред представител на КТИ- контролно техническа инспекция

Групово обучение минимум 10-15 човека - теория в специално оборудван кабинет и на полигон в групи по 2-3 души.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Минисерство на земеделието и храните и КТИ

Необходими документи за записване в курс за категория Твк-М – работа с мелиоративна техника:

 • курсиста да има навършени 18г и свидетелство за правоспособност за категория Твк;
 • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка
 • медицинско свидетелство за Твк-М;
 • снимки паспортен формат - 1 бр и 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • заявление по образец;
 • декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните

Начало Автошкола Курсове за земеделска и горска техника Мелиоративна техника ТВК М