Сервитьор-барман

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/обслужване на заведения в обществено хранене/

servitior-barman

Професия Обслужване на заведения в обществено хранене дава на обучаемите необходимите знания и практически умения. Обучението включва:

Задължителна професионална подготовка: Нормативни актове и трудово-правно законодателство (санитарно хигиенен контрол; безопасност на труда; пожарна безопасност и др.) Комуникативни умения; Икономика; Специфична задължителна професионална подготовка; Основи на туризма; Професионална етика и туристическо поведение; Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение (обзавеждане и аранжиранена търговска зала в заведенията за хранене и развлечения; оформление на интериора; инвентар; сервитьорско обслужване и др.); Материалознание на хранителните продукти; Технология на кулинарната продукция; Сервиране и барманство; Практика. Практиката по професиите Сервитьор и Барман се осъществява в отлично оборудвана за целите материална база разполагаща с огромен капацитет за провеждането на мероприятия, коктейли, конференции, сватби, кръщенета, обслужване на частни и бизнес мероприятия и поводи и т.н.

Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.

Завършилите обучението си, могат да се реализират по професията. Същата дава възможност за постъпване в длъжност на позиции Сервитьор, Барман, Управител, Мениджър, Супервайзер в сектор "Ресторантьорство" на териториите на България и страните членки на ЕС, дъкументът е признат и в почти всички световни държави. Дава право на откриване на собствени обекти.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

  • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • копие от медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат - 2 бр.;
  • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

  • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
  • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

  • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало Обучение Център за професионално обучение Сервитьор – барман