Шивач

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/шивачество/

shivachestvo2

Професията "Шивач", специалност "Шивачество", е популярна и привлекателна с това, че дава големи възможности за реализиране в частни фирми и собствен бизнес. Освен това, придобитите умения са полезни в ежедневието и бита на всяко семейство. Завършилите специалността "Шивачество", могат да работят в производствени предприятия и фирми за конфекционно производство на облекла, модни къщи и имат възможност да развият собствен бизнес.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

  • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • копие от медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат - 2 бр.;
  • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

  • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
  • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

  • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало Обучение Център за професионално обучение Шивач