Монтьор на транспортна т-ка

avto.tehnika

Автотранспортна техника

Обучение за придобиване на необходимите знания и практически умения в областта на подръжката и ремонта на МПС и ДВГ...

Още...

put.tehnika

Пътностроителна техника

Обучение за придобиване на необходимите знания и практически умения в областта на управлението, поддръжката и ремонта на пътностроителните машини и ДВГ ...

Още...

Начало Обучение Център за професионално обучение Монтьор на транспортна техника