Психолаборатория

В УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР ИМА ИЗГРАДЕНА ПСИХОЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВОДАЧИ НА МПС КЪМ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИАНАМЕД" ЕООД, гр. Русе

psiho

ПРОВЕЖДА ПЪРВО И ВТОРО ИЗСЛЕДВАНЕ

   1. ЦЕНА 30.00 ЛВ. ЗА:
    • кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
    • водачите на таксиметров автомобили;
    • водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
    • чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1;
    • изследвания за психологическа годност на водачи на МПС извършвани извън случаите по ал. 1 при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача;
   2. ЦЕНА 50.00 ЛВ. ЗА:
 • лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
 • лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК3);

Банковата сметка
РАЙФАЙЗЕНБАНК:
IBAN:BG50RZBB91551007766704
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИАНАМЕД" ЕООД, гр. Русе

 

Начало Психолаборатория за изследване на водачи на МПС