Трактористи ТВК

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За трактористи обучения и тренинги за агрегатиране с трактори

Курс категория Твк – (тракторист) колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини

/трактористи ТВК/

traktori5 

I. Цел на обучението:

Завършилите курса на обучение да придобият необходимите специализирани знания за самостоятелна работа с основните колесни и верижни трактори и аграгатираните към тях работни машини.

II. Основни задачи на теоретичната подготовка:

 • Да се усвоят необходимите знания за подготовката на тракторите и работните машини за основните технологични операции;
 • Да се усвоят необходимите знания за самостоятелна работа с машинно-тракторни агрегати, съставени на базата на основните марки верижни и колесни трактори;
 • Да се усвоят необходимите знания за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа неизправности;
 • Да се усвоят необходимите знания за самостоятелно извършване на ежедневното техническо обслужване и операциите, неизискващи използването на диагностични уреди от периодичното техническо обслужване на тракторите и работните машини;
 • Завършилите курса на обучение да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на тракторите и работните машини.

III. Основни задачи на практическата подготовка:

 • Да се усвоят необходимите практически умения за подготовката на тракторите и работните машини за основните технологични операции;
 • Да се усвоят необходимите практически умения за самостоятелна работа с машинно-тракторни агрегати, съставени на базата на основните марки верижни и колесни трактори;
 • Да се усвоят необходимите практически умения за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа неизправности;
 • Да се усвоят необходимите практически умения за самостоятелно извършване на ежедневното техническо обслужване и операциите, неизискващи използването на диагностични уреди от периодичното техническо обслужване на тракторите и работните машини;
 • Завършилите курса на обучение да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на тракторите и работните машини.

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони от м. Септември до м Май.

Изпитите се провеждат пред представител на КТИ- контролно техническа инспекция

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и на полигон в групи по 2-3 души.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Минисерство на земеделието и храните и КТИ

Необходими документи за записване в курс за мотокаристи и електрокаристи:

 • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните

 

Начало Автошкола Курсове за земеделска и горска техника Трактористи ТВК