Автовишки

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За придобиване на правоспособност за упражняване на професията машинист на подвижни работни площадки

/автовишка/

vishki1

Професия:Машинист на кран

Специализация:"Машинист на подвижни работни площадки."

Общ брой часове:60 часа

Брой часове по теория:24 часа

Брой часове по практика:36 часа

Учебен план

Наименование на темите Общ брой часове Брой часове теория Брой часове практика
1 ТЕОРИЯ 24 20  
1.1 Подвижни работни площадки (ПРП)- видове 1 1  
1.2 Устройство, предназначение, правила за експлоатация, поддържане и ремонт на ПРП. 9 9  
1.3 Работа с ПРП. 3 3  
1.4 Техническо обслужване и ремонт на ПРП. 2 2  
1.5 Техника на безопасност при работа с ПРП. 7 7  
2 ПРАКТИКА 36   36
2.1 Запознаване с различни системи ПРП. 3 2 1
2.2 Привеждане на ПРП от транспортно в работно положение и обратно. 4   4
2.3 Управление на ПРП без товар /от пода-коша/ 10   5/5
2.4 Повдигане и спускане на ПРП под товар /от пода-коша/ 10   5/5
2.5 Работа на ПРП при реални условия. 6   6
2.6 Имитиране на работа в комфликтна обстановка , на аварийно спускане и на др. 2   2
2.7 Запознаване със заводските схеми за планово-предупределително обслужване и начин на извършването му при различни системи ПРП. 3   3
2.7 Всички часове: 60 24 36

Забележка:

1. Курсът завършва с изпит по:

  • теория по специалността;
  • практика по специалността.

2. Всеки курсист преминава индивидуална практика по управление на крана в рамките на 10 уч.часа.

3. Програмата е адаптирана за обучение на възрастни.

4. Лица придобили правоспособност за упражняване на друга професия по чл.2, ще се обучават по съкратена програма за придобиване правоспособност за професията по същия член от Наредбата.

Обучението е групово с групи от 5-10 човека по теория в специално оборудван кабинет и мостови или козлови кран в групи по 2-3 души.

Обучението е по програма на ГД ИДНТ- Главна дирекция Държавен технически надзор.

Изпитите се провеждат пред представител на РД ИДНТ- Регионална дирекция Държавен технически надзор.

Необходими документи за записване в курс за „Автовишки”:

  • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат-2бр.;
  • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от ГД ИДНТ- Главна дирекция Държавен технически надзор.

 

 

Начало Автошкола Курсове за кранисти Автовишки