Монтьор на подемно-транспортна т-ка

pptakran

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Обучение за придобиване необходимите знания и практически умения за работа в областта на подръжката и ремонта на автокранове, багеркранове, подвижни работни прощадки /автовишки/ и ДВГ...

Още...

pttkran

Подемно - транспортна техника с елктрозадвижване

Обучение за придобиване необходимите знания и практически умения за работа в областта на подръжката и ремонта на кулокранове, мостови и козлови и портални кранове...

Още...

Начало Обучение Център за професионално обучение Монтьор на подемно - транспортна техника