Портални кранове

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За придобиване на правоспособност за упражняване на професия по управление на портални кранове

/портални кранове/

poralen kran

Професия:Машинист на кран

Специализация:машинист на портални кранове

Правоспособност:2 – степен – кранове с товаримост до 40 тона

Прием:Основно образование

Учебен план

Наименование на темите Брой часове теория Брой часове практика
1 ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ 6  
2 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 75  
3 ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 22  
4 БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 8  
5 ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА   166
6 УЧЕБНА ПРАКТИКА   32
7 УПРАВЛЕНИЕ НА КРАНА(ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА)   134
  ВСИЧКО  111 166

Забележка:

1. Курсът завършва с изпит по:

  • теория по специалността;
  • практика по специалността.

2. Всеки курсист преминава индивидуална практика по управление на крана в рамките на 10 уч.часа.

3. Програмата е адаптирана за обучение на възрастни.

4. Лица придобили правоспособност за упражняване на друга професия по чл.2, ще се обучават по съкратена програма за придобиване правоспособност за професията по същия член от Наредбата.

Обучението е групово с групи от 5-10 човека по теория в специално оборудван кабинет и мостови или козлови кран в групи по 2-3 души.

Обучението е по програма на ГД ИДНТ- Главна дирекция Държавен технически надзор.

Изпитите се провеждат пред представител на РД ИДНТ- Регионална дирекция Държавен технически надзор.

Необходими документи за записване в курс за „Портални кранове”:

  • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат-2бр.;
  • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от ГД ИДНТ- Главна дирекция Държавен технически надзор.

 

Начало Автошкола Курсове за кранисти Портални кранове