Курс по заваряване

/заваряване/

656c37bb0aurn jpeg 625 328 cc dri mlo8ckdudm

Курсове по заваряване

ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ МЕТОДИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

1. РЕДЗ-111  Електродъгово заваряване с обмазани електроди- електрожен;

2. МИГ-131  Заваряване с топим електроден тел в инертен защитен газ-аргон;

3. МАГ 135;Заваряване с топим електроден тел в активен защитен газ- СО2;

4. ВИГ- 141;Заваряване с нетопим волфрамов електрод в инертен защитен газ-аргон

5. ГКЗ-311; Газокислородно заваряване- оксижен

6. ГКР-81; Газокислородно рязане- резач на метали

ПО ВСИЧКИТЕ МЕТОДИ ПРАВИМ ОБУЧЕНИЯ  И ЗА ЧЕЛНИ И ЪГЛОВИ ШЕВОВЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ, КАКТО И ЧЕЛНИ И ЪГЛОВИ ШЕВОВЕ НА ТРЪБИ ОТ ВСИЧКИ ЗАВЪРЪЧНИ ПОЗИЦИИ.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.Групово обучение за 5-10 човека с теория и практика в специално оборудван кабинет и работилница Обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието. Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност за заваряване по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа.

Необходими документи за записване в курс по заваряване:

  • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • снимки паспортен формат - 2 бр.;
  • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

 

Начало Обучение Център за професионално обучение Заваряване