Комбайнери ТВК3

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

Обучения и тренинги за придобиване на правоспособност на категория ТВК-З - даваща право за самостоятелна работа със самоходна специализирана и специална земеделска техника.

/комбайнери ТВК 3/

kombain

I. Характеристика на работите:

 • Извършва самастоятелно подготовката наспециализирана и специална самоходна техника за работа;
 • Извършва самостоятелно регулировката на специализираната и специална самоходна земеделска техника;
 • Самостоятелни работи на полето със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Самостоятелно отстранява появили се в процеса на работа неизправности и извършва шлосерско – ремонтни работи с малка сложност;
 • Извършва самостоятелно ежедневното обслужване на специализирана и специална самоходна земеделска техника и операциите от периодичното техническо обслужване не изискващи използвуването на диагностични уреди;
 • Извършва подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Изпълнява правилата за безопасна работа и пожарната безопасност.

II. Трябва да знае:

 • Предназначението, устройство и поддържането на основните системи на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Изискванията и начина на извършване на регулировките на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Технологичните и качествените изисквания към работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Начините за откриване и отстраняване на най – често възникващите неизправности при работа съсспециализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Правилата за техническо обслужване на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Правилата за кратковременно и дълговременно съхраняване на специализирана и специална самаходна земеделска техника;
 • Основните правила за работа и определянето на разхода на ГСМ и производителността;
 • Изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност при работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника.

III. Цел и задачи на обучението

Завършилите курса на обучение да придобият необходимите специализирани знания и практически умения за самостоятелна работа със специализирана специална самоходна земеделска техника.

Задачи:

 • Да се запознаят с нормативната база прилагана в областа на правоспособност;
 • Да придобият минимални общотехнически знания и умения;
 • Да се усвоят от обучаващите необходимите знания и практически умения за устройство и експлоатация на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Да се запознаят с технологическия процес;
 • Да се усвоят от обучаващите необходимите знания и практически умения за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа технически неизправности;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения за извършване регулиране на различните системи и приспособления;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения да извършват самостоятелно техническо обслужване на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Завършилите курса на обучение да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на специализирана и специална самоходната земеделска техника техника;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения за самостоятелно управление на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения по безопасност на труда в земеделието и пожарна безопасност.

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони от м. Септември до м Май.

Изпитите се провеждат пред представител на КТИ- контролно техническа инспекция.

Групово обучение минимум 10-15 човека - теория в специално оборудван кабинет и на полигон в групи по 2-3 души.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Минисерство на земеделието и храните и КТИ

Необходими документи за записване в курс за категория ТВК-З - даваща право за самостоятелна работа със самоходна специализирана и специална земеделска техника.

 • курсиста да има навършени 18г.;
 • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка
 • медицинско свидетелство за Твк-З;
 • снимки паспортен формат - 1 бр и 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • заявление по образец;
 • декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма. 

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните

 

Начало Автошкола Курсове за земеделска и горска техника Комбайнери ТВК 3