“ЕВРОДРАЙВ ЕООД ” СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-10934-C01

ed

ЕВРОДРАЙВ ЕООД ще изпълнява договор № BG16RFOP002-2.073-10934-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Езиково обучение

Учебен център ЕВРОДРАЙВ използва предимствата на натрупания експертен опит още от основаването си през 2005 г. и се отличава с качеството на предлаганите услуги в сферата на чуждоезиковото обучение - основно Румънски език и Английски език.

ДОКУМЕНТИ във връзка с Регламент 2016/679 за защита на лични данни

lichni danni

Документите в този продукт са до всички клиенти на „ЕВРОДРАЙВ ЕООД” във връзка с прилагане на правилата за реда, по който Дружеството събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни за целите на своята дейност..

Автошкола

Горска техника Горска техника Обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника с хидравлични кранове и челюстни товарачи категория ТВК- Г...
Комбайнери Комбайнери Обучения и тренинги за придобиване на правоспособност на категория ТВК-З - даваща право за самостоятелна работа със земеделска техника...
Мелиоративна техника Мелиоративна техника Завършилите курса на обучение придобиват необходимите специализирани знания и практически умения за самостоятелна работа със самоходна мелиоративна техника..

Обучения

Асансьорна техника Асансьорна техника Дава на обучаемите необходимите знания и практически умения в областта на монтажа,поддръжката и ремонта...
Електрически инсталации Електрически инсталации Дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на проектирането, монтажа, поддръжката и ремонта...  
Електродомакинска техника Електродомакинска техника Дава на обучаемите необходимите умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди... Към всички обуч...

Имейл бюлетин

За контакти

  • 082 833 133  GSM: 0888 683 321
  • Гр. Русе ул. Цар Асен № 31

Евродрайв в социалните мрежи

Намерете ни в социалните мрежи.